سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اعلام این خبر که موافقت اصولی ایجاد پارک علم و فناوری دفاعی از وزارت علوم دریافت شده است، گفت: مرحله اول این پارک با هدف تامین نیازهای دفاعی و غیردفاعی سال آینده در تهران و شیراز به بهره‌برداری می‌رسد. منبع


سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اعلام این خبر که موافقت اصولی ایجاد پارک علم و فناوری دفاعی از وزارت علوم دریافت شده است، گفت: مرحله اول این پارک با هدف تامین نیازهای دفاعی و غیردفاعی سال آینده در تهران و شیراز به بهره‌برداری می‌رسد.منبع