امید ملک زاده ؛فعال سیاسی اولویت را قبل از سیاسی بودن؛ مردمی بودن و قانونمند بودن می داند.

امید ملک زاده، که فعالیت خود با را با حزب توسعه عدالت ایران اسلامی که با پدر خواندگی (سردار محسن رضایی) اداره می‌شود شروع کرد.

وی ،که در اوایل  تشکیل حزب عضو علی البدل حزب بود ، بعد به عضویت شورای مرکزی حزب توسعه عدالت ایران اسلامی درآمد. او از اولین جلسه شورای مرکزی  در کادر شورا ی مرکزی این حزب حضور داشت و با حکم دبیرکل حزب ((مهدی وکیل پور)) به سمت معاون حقوقی حزب توسعه عدالت ایران اسلامی منصوب شد.

او در همان بدو ورود به حزب با تشخیص دبیر کل به سمت دبیر حزب توسعه عدالت ایران اسلامی استان مرکزی منصوب شد.

او که نیروی فعال حزبی و یک حقوقدان بود در سال ۱۳۹۷ به عنوان نماینده حقوقی حزب توسعه عدالت ایران اسلامی به خانه احزاب معرفی شد و به عضویت کمیته حقوقی درآمد و در اولین جلسه کمیته حقوقی، بعنوان نائب رئیس کمیته حقوقی انتخاب شد . ملک زاده طی ۴ دوره در کمیته حقوقی ،بعنوان نائب ریئس و دبیر کمیته فعالیت دارد .ملک زاده عضوی فعال و فرا جناحی است و دیدگاهش  مبتنی براین امراست  که ماهیت خانه احزاب فراکسیونی نیست و اصولگرای اصلاح‌طلبی مستقلین در این خانه معنای خواصی ندارد و نگاهش این بود خانه احزاب یک سند یکا یا یک انجمن حزبی میباشد که فعالیت این سندیکا کاملا باید غیر سیاسی باشد وهیچ یک از احزاب اصلاح طلب و اصول گرا و مستقلین، در این سندیکا یا انجمن فرقی نباید داشته باشند.

وی در استان مرکزی به عضویت شورای مرکزی ائتلاف اصولگرایان درآمد و در همان بدو ورود طی حکمی به عنوان مسئول حقوقی شورای ائتلاف اصولگرایان استان منصوب شد.

فعالیت های سیاسی ملک زاده در استان مرکزی و در تهران در شورای مرکزی حزب توسعه عدالت ایران اسلامی و خانه احزاب بسیار منطقی و قانونمد بود. شخصیت سیاسی این فرد کاملا در چهار چوب قانون و فرا جناحی  شکل گرفته است. اولویت این شخص قبل از سیاسی بودن؛ مردمی بودن و قانونمند بودن است و نگاهش در فعالیت سیاسی براین  امر استواراست که وقتی در سیاست قدم می‌گذاری تکلیف و مسئولیت شرعی دربرابر ملت داریم، پس باید از حق ملت دفاع کرد و برای پیشرفت کشور کوشش کرد.

  • منبع خبر : پایگاه خبری پناه مردم نیوز