تجمع معتادین در میدان شوش تبدیل به معضلی مهم گشته است

اخیراشهروند خبرنگار نشریه جناب آقای وحید مظفری حکایت از تجمع موادفروشان ومعتاداناا امتجاهر ومتخلفین در میدان شوش می دهد .او می گوید در زمانیکه غروب آفتاب را می بینیم وقتی سری به میدان شوش بزنید خواهید دید که تجمع این افراد هم مشکلات امنیتی برای شهروندان درست می کند وهم چهره کریهی از اجتماع ایران تداعی می سازد که روح هر انسان غیرتمندی را به درد وادار می کند.او می گفت هراز چندگاهی نیروهای انتظامی در طرح های متفاوتی اقدام به جمع آوری معتادان می کنند وهمواره نیروهای شرکت شهربان وحریمبان ناحیه ۶ در شیفت شب بطور مرتب اقدام به پاکسازی محدوده میدان شوش می کنند ولی او اعتقاد دارد که این اقدامات برای رفع این معضل مهم اجتماعی کافی نبوده وباید اقدامات اساسی انجام گیرد.لذا به دلیل اهمیت بالای موضوع به سراغ این افراد رفتیم وضمن تهیه مستندات لازم متوجه شدیم خبر مهم ومقرون به دلیل است.لذا با شهردار محترم ناحیه ۶منطقه ۱۶ملاقات نمودم واو قول دادهمکاری ومصاحبه مفصل ولازم برای رفع این مشکل را در دستور کار خود قرار دهد.

  • نویسنده : مهدی کیان
  • منبع خبر : وحید مظفری.شهروند خبرنگار نشریه