رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: آموزش و پرورش استثنایی گامی اساسی و پایدار برای رسیدن به عدالت آموزشی ترجیحی است.

به گزارش پناه مردم نیوز، سیدجواد حسینی در سفر به شهرستان ابهر استان زنجان در دیدار با امام جمعه این شهرستان، با بیان این که آموزش و پرورش استثنایی مولود انقلاب اسلامی از سال ۱۳۷۰است، گفت: این سازمان ۱۵۰هزار دانش آموز با نیازهای ویژه را در ۷طیف و در ۱۷۰۰مدرسه خاص و ۲۱هزار مدرسه پذیرا پوشش می دهد.

حسینی با بیان این که محور اصلی عدالت اقتصادی و اجتماعی، عدالت آموزشی است، گفت: وظیفه اصلی نظام تعلیم و تربیت تبدیل منابع انسانی به سرمایه انسانی است و آموزش و پرورش استثنایی گامی اساسی و پایدار برای رسیدن به عدالت آموزشی ترجیحی است.

معاون وزیر با بیان این که در جامعه باید تغییر نگرش نسبت به دانش آموزان استنثایی ایجاد شود، گفت: تعلیم و تربیت دانش آموزان استثنایی در ابعاد گوناگون ویژگی های خاصی می طلبد و باید مناسب سازی های لازم در ابعاد فضا، تجهیزات، منابع انسانی برای این دانش آموزان انجام شود.

حسینی یکی از مأموریت های آموزش و پرورش استثنایی را توان بخشی دانش آموزان استثنایی دانست و گفت: تربیت بدنی و ورزش از ضروریات دانش آموزان استثنایی است که علاوه بر جنبه سلامت این دانش آموزان جنبه توان بخشی نیز دارد.

وی افزود: با رویکرد تسهیل ورزش دانش آموزان استثنایی در ۳۱۰مدرسه استثنایی کشور، امکان ساخت سالن های ورزشی درون مدرسه ای وجود دارد که ساخت این سالن ها در برخی مدارس آغاز شده است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، شایان ذکر است؛ در این سفر سالن ورزشی چند منظوره، خاص دانش آموزان استثنایی در شهرستان ابهر به بهره‌برداری رسید.