معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه بیش از ۲۵۰ هزار خانواده زن سرپرست به همراه خانواده‌هایشان تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند، گفت: دولت و مجلس امسال اعتبارات خوبی در بودجه دیدند که یک فقره آن اعتبار ۱۲۵ میلیارد تومانی است که برای حمایت و توانمندسازی خانواده‌های زن سرپرست به سازمان تخصیص اعتبار داده شده است.

به گزارش پایگاه خبری “پناه مردم نیوز” به نقل از ایسنا، حبیب‌الله مسعودی فرید در خصوص تخصیص اعتبار برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و موارد مرتبط با آنها و با بیان اینکه بیش از ۲۵۰ هزار خانواده زن‌سرپرست به همراه خانواده‌هایشان تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند، گفت: دولت و مجلس امسال اعتبارات خوبی در بودجه دیدند که یک فقره آن اعتبار ۱۲۵ میلیارد تومانی است که برای حمایت و توانمندسازی خانواده‌های زن‌سرپرست به سازمان تخصیص اعتبار داده شده و سازمان با انواع روش‌ها از قبیل کمک هزینه لوازم ضروری منزل، حرفه‌آموزی و کارآموزی و همچنین طرح‌های اشتغال‌زایی از قبیل خدمات مالی خرد و گروه‌های همیار زنان سرپرست خانوار برای توانمندسازی این خانواده‌ها اقدام می‌کند.

وی افزود: اهداف سازمان از این اقدام این است که بتوانیم تغییر نگرش و خودباوری در گروه‌های هدف و خانواده‌های زن‌سرپرست ایجاد کنیم، از طرفی بتوانیم تسهیل دسترسی این گروه‌ را به خدمات مالی و همچنین حرفه‌آموزی فراهم کنیم تا نهایتا منجر به توانمندی و ارتقاء کیفیت خانواده‌های زن‌سرپرست شود.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه در حال حاضر ۴۰۰۰ گروه خدمات مالی خرد و ۱۵۰۰ گروه همیار زن‌سرپرست خانوار در سازمان بهزیستی وجود دارد، به شرکای کاری سازمان بهزیستی که همکاری خوبی با سازمان داشتند و همچنین مجلس شورای اسلامی و دولت، صندوق کارآفرینی امید، سازمان فنی و حرفه‌ای، سازمان برنامه و بودجه که سال گذشته اعتبارات خوبی از سازمان برنامه و بودجه برای حرفه‌آموزی زنان سرپرست خانوار گرفته شد و همچنین بانک کشاورزی و وزارت رفاه اشاره کرد و گفت: امید است با این دستگاه‌ها بتوانیم گام‌های بزرگ‌تر و بیشتری برای ارتقاء کیفیت زنان سرپرست خانوار برداریم.