مدیرکل دفترمدیریت بیماری های غیرواگیر گفت: امکان اعلان گزارش های مردمی در مورد تخلفات تبلیغاتی کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت در سامانه ۱۹۰ میسر است.

به گزارش پایگاه خبری “پناه مردم نیوز” به نقل از ایسنا و بنابر اعلام وبدا، دکتر افشین استوار با اعلام این خبر افزود: در راستای اجرای “ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)” و” بند ج ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه”، با توجه به ممنوعیت تبلیغات فهرست کالاها و خدمات آسیب رسان، امکان اعلان گزارش های مردمی در مورد تخلفات تبلیغاتی کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت در سامانه ۱۹۰ وجود دارد.

وی خاطر نشان کرد: از این طریق، شکایات مردمی ثبت و به واحد نظارتی در دانشگاه های علوم پزشکی مربوطه ارجاع و پیگیری می شود.