راستای تداوم طرح شهید سلیمانی ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین به تهیه و توزیع بسته های سلامت در میان خانواده های محروم پرداخت.

به گارش نشریه پناه مرم در راستای تداوم طرح شهید سلیمانی ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین به تهیه و توزیع بسته های سلامت در میان خانواده های محروم پرداخت.

لام به ذکراست بسته های سلامت در این طرح شامل  ۱۵۰ بسته  ماسک بهداشتی ۳ لایه  / سیاه دانه / نمک بهداشتی /دستورالعمل پیشگیری از تسریع شیوع ویروس کرونا (کاری از گروه علمی )بوده است.

  • نویسنده : خبرنگار-مهدی کیان
  • منبع خبر : نشریه پناه مردمر.ابط عمومی ناحیه امیر المومنین