به گزارش روز دوشنبه ایرنا از جهاد کشاورزی استان تهران، «جبرئیل برادری» از برپایی جلسه‌ای به‌منظور برنامه‌ریزی کشت پنبه در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت اجرای الگوی کشت، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌های ورامین، ری و اسلام‌شهر مکلف شدند تا نسبت به پتانسیل یابی و ترویج […]به گزارش روز دوشنبه ایرنا از جهاد کشاورزی استان تهران، «جبرئیل برادری» از برپایی جلسه‌ای به‌منظور برنامه‌ریزی کشت پنبه در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت اجرای الگوی کشت، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌های ورامین، ری و اسلام‌شهر مکلف شدند تا نسبت به پتانسیل یابی و ترویج کشت قراردادی پنبه در حوزه جغرافیایی خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به ضرورت ترویج کشت قراردادی پنبه مرکز تحقیقات کشاورزی، آموزش و منابع طبیعی استان تهران مقرر شد برنامه‌ریزی‌های لازم را جهت کشت حداقل ۴۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان را انجام دهند.منبع