رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی سیستان وبلوچستان گفت: سند آمایش باتوجه به قابلیتها ونیازهای سیستان و بلوچستان تنظیم شده و سال گذشته به تصویب شورای عالی برنامه ریزی کشورهم رسیده است.

به گزارش پناه مردم نیوز- مهرداد عرب افزود: سند آمایش شهرستانها که حاوی معرفی قابلیتها و ارایه راهکار برای توسعه و شکوفایی آنهاست نیز در حال تدوین است و تا پایان امسال برای ۲۶ شهرستان استان ارایه می شود.

وی اظهار کرد: تدوین سند آمایش استان در سال گذشته انجام شده است و اهداف برنامه هفتم توسعه را محقق می کند.

مهرداد عرب در ادامه افزود: این سند باتوجه به قابلیتها ونیازهای استان در هربخش تنظیم شده است و پارسال به تصویب شورای عالی برنامه ریزی رسید.

وی ادامه داد: نقشه راه ادارات وسازمانهای استان برای اولویت دادن به طرح های پیش بینی شده و جذب بودجه مالی آن دراین سند ارایه شده است تا اهداف برنامه هفتم توسعه در سال آینده نیز محقق شود.

رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی افزود: صنعت، کشاورزی، ترانزیت از قابلیتهای هر یک از شهرستانهای استان و مهمترین اولویت استان هم آب و راه است.