تسلیت ارتحال ملكوتی امام خمینی(ره) و گرامیداشت یاد شهدای قیام 15 خرداد با تسلیت ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی(ره)، یاد شهدای قیام 15 خرداد را گرامی می‌داریم. منبع
تسلیت ارتحال ملكوتی امام خمینی(ره) و گرامیداشت یاد شهدای قیام 15 خردادبا تسلیت ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی(ره)، یاد شهدای قیام 15 خرداد را گرامی می‌داریم.منبع