تسلیت ارتحال ملکوتی امام خمینی(ره) و گرامیداشت یاد شهدای قیام ۱۵ خرداد با تسلیت ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی(ره)، یاد شهدای قیام ۱۵ خرداد را گرامی می‌داریم. منبع
تسلیت ارتحال ملکوتی امام خمینی(ره) و گرامیداشت یاد شهدای قیام ۱۵ خردادبا تسلیت ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی(ره)، یاد شهدای قیام ۱۵ خرداد را گرامی می‌داریم.منبع