مهندس مهدی کیان فعال رسانه ای وفرهنگی که اخیرا در رشته حقوق در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل گردیده است طی پیامی از زحمات اساتید وکادر زحمتکش این دانشگاه قدردانی نمود.

به گزارش پناه مردم نیوز،مهندس مهدی کیان غعال فرهنگی ورسانه ای طی پیامی از زحمات اساتید دانشگاه آزاد  تهران شرق قدردانی نمود.

 متن پیام قدردانی به شرح زیر است:

یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات والله به ما تعملون خبیر((11مجادله))

اساتیدخوبم:

جناب آقای دکتر موسوی ،ریاست محترم دانشگاه آزاد تهران شرق

سرکارخانم دکتر میرترابی ،استاد ارزشمندومدیر محترم گروه حقوق

آقای خاشعی ،مسئول محترم آموزش

آقای عطا ءاللهی،کارشناس محترم گروه

آقای دکتر انصاری ؛استاد ارزشمند

آقای دکتر وسطی،استاد ارزشمند

آقای دکترنوروزی،استادارزشمند

آقای دکتر احمدی مقدم،استادارزشمند

آقای دکتر میرحامدخانی،استادارزشمند

آقای دکتر قربانی کتاب،استادارزشمند

آقای دکترانارکی،استادارزشمند

آقای دکتر مطلبی فشارکی،استادارزشمند

آقای دکتر قانعی،استادارزشمند

سرکارخانم دکتر اسماعیل پور،استادارزشمند

سرکارخانم دکتر زواره ای،استادارزشمند

آقای دکتر مختارمعروفی،استادارزشمند

آقای دکتر طباطبایی،استادارزشمند

آقای دکتر جعفری،استادارزشمند

آقای دکتر حجت الاسلام شجاعی،استادارزشمند

آقای دکتر زادسر،استادارزشمند

سرکارخانم دکترگودرزی،استادارزشمند

آقای دکتر میرزایی راد،استادارزشمند

سرکارخانم دکتر اسماعیلیان،استادارزشمند

آقای دکتر محمود اسدی،استادارزشمند

شما روشنایی بخش تاریکی جان هستید و ظلمت اندیشه را نور می‌بخشید. چگونه سپاس گویم مهربانی و لطف شما را که سرشار از عشق و یقین است. چگونه سپاس گویم تأثیر علم‌آموزی شما را که چراغ روشن هدایت را بر کلبهٔ محقر وجودم فروزان ساخته است.
آری در مقابل این همه عظمت و شکوه، نه توان سپاس است و نه کلام وصف.

دلسوزی، تلاش و کوشش شما عالی جنابان در تعلیم و تربیت، انتقال معلومات و تجربیات ارزشمند در کنار برقراری رابطه صمیمی و دوستانه با دانشجویان و ایجاد فضایی دلنشین برای کسب علم و دانش و درک شرایط دانشجویان حقیقتاً قابل ستایش است. این جانب بر خود وظیفه می‌دانم که در کسوت شاگردی از زحمات و خدمات ارزشمند شما اساتید گرانقدر تقدیر و تشکر نمایم.
از خداوند متعال برایتان سلامتی، موفقیت و همواره یاد دادن را مسئلت دارم.
دانش آموز دیروز، امروز و فردا
ارادتمند شما مهندس مهدی کیان فارغ التحصیل اردیبهشت1402حقوق

  • منبع خبر : پناه مردم نیوز