خیابان ولی‌عصر بلندترین خیابانِ درختکاری شده تهران و همچنین بلندترین خیابان خاورمیانه به طول تقریبی ۱۸ کیلومتر است

خیابان ولی‌عصر بلندترین خیابانِ درختکاری شده تهران و همچنین بلندترین خیابان خاورمیانه به طول تقریبی ۱۸ کیلومتر است که از میدان راه‌آهن در میانهٔ جنوبی تهران آغاز شده و به میدان تجریش در منطقهٔ شمیران در شمال تهران می‌رسد. احداث این خیابان که در گذشته به خیابان پهلوی شهرت داشته از سال ۱۳۰۰ شمسی به دستور رضا شاه که در آن زمان وزیر جنگ بود آغاز شده است. برخی معتقدند رضاشاه برای آنکه دو کاخ مرمر در تهران و سعد آباد در شمیران را به یکدیگر متصل کند چنین خیابان بزرگی را ساخته است. در سال ۱۳۱۸ سرتاسر خیابان از دو سوی آن با ۶۰هزار درخت چنار پوشیده شده‌بود.

  • منبع خبر : نیره مصفا