نامگذاری دوخیابان بنام دوخبرنگار شهید رسانه با تصویب شورای شهر تهران

با تصویب شورای اسلامی شهر تهران، خیابان‌های لادن غربی و شرقی در خیابان پیروزی، به نام‌های ریحانه یاسینی و مهشاد کریمی، خبرنگارانی که در سانحه اتوبوس خبرنگاران محیط زیست جان خود را از دست دادند، نام‌گذاری شد.

  • نویسنده : خبرنگار-مهدی کیان
  • منبع خبر : باشگاه روزنامهنگاران ایران