پرسنل شهربان شب وشهرداری ناحیه6 منطقه16 جان یک معتاد کارتن خواب را با از خودگذشتگی نجات دادند.

به گزارش پناه مردم نیوز درساعت پایانی شب گذشته ودر زمانیکه باران شدید در پایتخت می بارید مامورین  شرکت شهربان درشیفت شب شهرداری منطقه۱۶در حین گشت زنی در سطح محدوده  ودر خیابان رجائی شمال ،متوجه حضور یک معتاد کارتن خواب  می شوندکه در لابلای بوته های پیاده روخیابان که مملواز آبگرفتگی بود رفتار غیرعادی ناشی از مصرف مواد مخدراز جمله حرکات عجیب وناشایست وخطرناک انجام می داد. مامورین شهربان وخبرنگار پناه مردم نیوز  در شرح رفتار عجیب این فرد می گفتندکه این فرد بصورت عریان وارد آبگرفتگی شده بود ومتوجه سرعت وفشار آب نبودکه هرلحظه ممکن است به کانال آب بیفتد وغرق شود یا اینکه بدون اینکه متوجه رفتارخود شود کاملا عریان به این طرف وآن طرف خیابان می دوید وهرلحظه امکان برخورد با خودروهای عبوری وجودداشت که دراثر برخورد با خودروها ،جان خودرا از دست دهد.

از آنجا که غرور انسانی ورحم ووجدان کاری پرسنل شهربان شب وکارکنان شهرداری ناحیه۶، اجازه نداد که این فرد گرفتار در باران ونیز گرفتار در جهل خود،را در مسلخ بلا رها کنند. ولذا تصمیم می گیرندطی همراهی وهماهنگی  اپراتورمرکز پیام ۱۳۷شهرداری ناحیه ۶ جناب آقای شهاب محمدی وشهردار محترم ناحیه ۶ مهندس حسینی و وتلاشهای متعدد مهندس حمید مهرورزپرسنل اکیپ شهربان شب ونیز شهردار شب ناحیه جناب آقای جنگجو  برای متقاعد ساختن این کارتن برای هدایت به گرمخانه  شهرداری واستفاده از کمکهای شهرداری علیرغم وجود شرایط ووضعیت بد این فرد درمانده در خیابان ،اکیپ شهربان وشهردار محترم شب ناحیه ۶ منطقه۱۶ طی هماهنگی با واحد اجتماعی شهرداری منطقه ۱۶ آقای جواهری ،این فرد درمانده رااز آن وضعیت بحرانی وباران وسرمازدگی ویا مرگ دراثرتصادف ،نجات دادند وبه گرمخانه شهرداری منطقه۱۶ هدایت نمودند.فلذا این اقدامات بشردوستانه شهرداری جای تقدیر دارد همانطور که نقد نیز بر عملکرد شهرداری از جمله ارکان حقوق شهروندی مردم ایران می باشد.