بسیجیان ناحیه امیر برای زوج نیازمند جهیزیه تهیه کردند

به گزارش نشریه پناه مردم با همت بسیجیان ناحیه امیرالمومنین علی (ع) و گروه جهادی شهید سروان محسن برزگرزاده تهیه جهیزیه جهت زوج نیازمند صورت گرفت

بسیجیان پایگاه شهید توفیقی در تهیه جهیزیه جوانان و نیازمندان آبرومند همیشه درصحنه حضور پررنگ داشته اند.

تهیه جهیزیه به همت بسیج
  • نویسنده : خبرنگار-مهدی کیان
  • منبع خبر : نشریه پناه مردمر.ابط عمومی ناحیه امیر المومنین