به مناسبت فرارسیدن بهار قرآن و عید نوروز و به همت قرارگاه محرومیت‌زدایی شهید صفوی بسیج وزارت دفاع، رزمایش کمک های مومنانه در شهرستان پاکدشت برگزار شد. منبع


به مناسبت فرارسیدن بهار قرآن و عید نوروز و به همت قرارگاه محرومیت‌زدایی شهید صفوی بسیج وزارت دفاع، رزمایش کمک های مومنانه در شهرستان پاکدشت برگزار شد.منبع