سردار طلایی نیک سخنگوی وزارت دفاع در مورد علت حادثه گرگان که امروز دوشنبه ۲۷ شهریور ماه رخ داد، گفت: طی فرایند آزمایش تحقیقاتی سامانه های آفندی و پهپادی که در منطقه کویری انجام شد یکی از سامانه ها که در فرایند آزمون و تحقیقات بوده به دلیل نقص فنی با انحراف از مسیر اصلی […]


سردار طلایی نیک سخنگوی وزارت دفاع در مورد علت حادثه گرگان که امروز دوشنبه ۲۷ شهریور ماه رخ داد، گفت: طی فرایند آزمایش تحقیقاتی سامانه های آفندی و پهپادی که در منطقه کویری انجام شد یکی از سامانه ها که در فرایند آزمون و تحقیقات بوده به دلیل نقص فنی با انحراف از مسیر اصلی متلاشی شده است.منبع