مدیر جهاد کشاورزی خاش گفت: در ٨ماه گذشته سال جاری در ٣۵ واحد صنعتی پرورش مرغ گوشتی شهرستان خاش یک میلیون و ٨۴٠ هزار قطعه جوجه ریزی انجام که حاصل این میزان جوجه ریزی تولید ۴ هزار و ۶۴ تن گوشت مرغ بوده که به بازار عرضه شده است.

شیرزاد کمالی در گفت وگو با پناه مردم نیوز- افزود: سالیانه حدود ۶ هزار و ٩٠٠ تن گوشت مرغ در واحدهای مرغداری خاش تولید و از این حیث شهرستان خاش رتبه نخست تولید گوشت مرغ در سیستان و بلوچستان را داراست.

وی تصریح کرد: برای تکمیل زنجیره تولید گوشت مرغ کشتارگاه صنعتی طیور در شهرستان با ظرفیت کشتار روزانه در یک شیفت کاری ١۶ هزار قطعه مرغ بازگشایی و مشغول فعالیت است.

وی از ساخت ۵ واحد جدید صنعتی پرورش مرغ گوشتی به ظرفیت یکصد هزار قطعه جوجه ریزی در هر دوره با پیشرفت فیزیکی ۵٠ درصد خبر داد و اظهارکرد: برای راه‌اندازی این واحدها١٣٠ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری انجام شده است.