مدیر گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی مازندران عنوان کرد: تکذیب آمار فوت بر اثر تب شالیزار در مازندران در پی انتشار گزارشی با عنوان فوت دو جوان کشاورز در مازندران بر اثر بیماری “تب شالیزار” در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ در برخی رسانه ها، مدیر گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: در خصوص تب […]


مدیر گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی مازندران عنوان کرد:

تکذیب آمار فوت بر اثر تب شالیزار در مازندران

در پی انتشار گزارشی با عنوان فوت دو جوان کشاورز در مازندران بر اثر بیماری “تب شالیزار” در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ در برخی رسانه ها، مدیر گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: در خصوص تب شالیزار در مازندران مصاحبه ای انجام نداده ام و آماری که در خصوص فوت بر اثر این بیماری به بنده نسبت داده شده، مورد تأیید اینجانب نیست.

 

 

به گزارش وبدا، دکتر رویا قاسمیان افزود: هر گونه آمار در خصوص شیوع یا فوت بر اثر بیماری ها از طریق منابع رسمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران یا سایر مراجع ذیصلاح اطلاع رسانی می شود و استناد به شایعات در این خصوص صحیح نیست.منبع