در بزرگداشت مقام وکیل پروفسور سید حسن امین به عنوان حقوقدان مدعو به ایراد سخنرانی پرداختند

روز دوشنبه ۱۵ اسفند جشن ویژه گرامیداشت مقام وکیل و فارغ‌التحصیلی دانشجویان حقوق دانشگاه کاشان با حضور پرفسور سیدحسن امین و مشارکت اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه کاشان برگزار شد.

دانش آموختگان حقوق مدارک تحصیلی خود را از  دست پروفسور امین و اعضای هیئت علمی دانشکده دریافت و سوگندنامه ویژه دانش آموختگان را قرائت و امضا کردند.

محور سخنرانی پروفسور حسن امین، حقوقدان و فیلسوف معاصر، نقش وکیل مستقل در تامین عدالت قضایی و احقاق حقوق شهروندان و حاکمیت قانون بود.

امین به عنوان یک حقوقدان بین المللی که در ایران و انگلستان سابقه تدریس، قضاوت و وکالت و مشاوره دارد با نگاهی تطبیقی بین ایران و انگلستان از جایگاه وکلا در چرخه عدالت در نظام های حقوقی ایران در مقایسه با سایر کشور ها سخن گفت.

در این همایش از کتاب تازه تالیف شده یکی از اساتید گروه حقوق جناب آقای دکتر سید عباس سیدی آرانی با عنوان”سقط جنین در حقوق تطبیقی بین کشورها و فرهنگ ها”رونمایی شد.

کتابی که در تالیف ان ۲۵ کشور مشارکت داشتند و بخش مرتبط با ایران توسط ایشان نوشته شده است.