به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، جلسه هیات امنای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور تمامی اعضا در وزارت ارتباطات برگزار شد. درابتدای این جلسه، محمد رضوی زاده، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از اقدامات انجام شده و برنامه های آتی این پژوهشگاه ارائه […]به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، جلسه هیات امنای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور تمامی اعضا در وزارت ارتباطات برگزار شد.

درابتدای این جلسه، محمد رضوی زاده، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از اقدامات انجام شده و برنامه های آتی این پژوهشگاه ارائه کرد و اعضا نیز نظرات خود را درباره این گزارش اعلام کردند.

در ادامه این جلسه، موضوع بررسی بودجه تفصیلی سال 1402 پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح و گزارشی از بودجه این سال و میزان تحقق آن ارائه شد.

ارائه گزارش حسابرسی صورت های مالی 1401 و اصلاح اشکالات گزارش 1400 دستور جلسه بعدی هیات امنا بود که مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت و مقرر شد این موارد برای بررسی های بیشتر به کمیسیون دائمی ارجاع شود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات در این جلسه با اشاره به اینکه یکی از مصوبات سال گذشته هیات امنا تهیه سند نیروی انسانی توسط پژوهشگاه بوده، تاکید کرد که این سند هر چه سریعتر برای تصویب به هیات امنا ارائه شود.

انصاری پیشنهادی نیز درباره تعیین شاخص هایی برای ارزیابی اقدامات انجام شده در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه کرد و گفت: با تعیین شاخص های قابل اندازه گیری امکان بررسی بهتر عملکرد این پژوهشگاه در دوره های آینده فرآهم می شود.

با توجه به طولانی شدن زمان جلسه و نیز نیاز به بررسی بیشتر سایر دستور جلسات و باهدف تامین نظر اعضای هیات امنا مقرر شد سایر دستور جلسات ابتدا در کمیسیون دائمی که به همین منظور تشکبل خواهد شد بررسی و سپس  در جلسه بعدی هیات امنا، مطرح شود.
منبع