جامعه زینب در خصوص تخلف انتخاباتی صورت گرفته ونیز جعل مهر این حزب اطلاعیه صادر کرد

مهدی کیان:دبیر کل جامعه زینب در خصوص اینکه در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی عده ای در شهر مبارکه اصفهان طی یک صورتجلسه از یک کاندیدای مجلس با مهر این حزب حمایت نموده اند طی گفتگو با خبرنگار پناه مردم نیوز گفت:مهری که در برگه صورتجلسه حمایت از کاندیداتوری آقای ارشاد کاویانی استفاده شده است جعلی بوده وشعبه اصفهان این حزب حق فعالیت نداشته است وحتی استفاده از مهر این حزب وجاهت قانونی نداشته واقدامات قانونی این حزب برای طرح شکایت از این افراد انجام شده است.

همچنین وی گفت ما نامه ای را نیز برای کمیسیون ماده ده وزارت کشور وستاد انتخابات ارسال نموده ایم وخواستار پیگیری وبرخورد با این تخلف شده ایم.

  • نویسنده : مهدی کیان
  • منبع خبر : جامعه زینب