تداوم اجرای طرح جهادی نگهداشت کوچه به کوچه در سطح ناحیه 6منطقه16

به گزارش پایگاه خبری پناه مردم نیوز ۱۶، حسینی گفت: در راستای نظافت، آراستگی و زیبایی هر چه بیشتر محیط و مناظر شهری و همچنین با هدف رفاه و رضایتمندی شهروندان، صبح امروز نظافت و شستشوی جداول، معابر و پیاده روها، شستشو و ترمیم  المان های شهری، رسیدگی به قطعات فضای سبز و … در خیابان رحیم زاده و کوچه های منشعب انجام شد.