دکتر محسن رضایی فرمانده سپاه در دوران دفاع مقدس و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قو به مناسبت گرامی داشت ایام دفاع مقدس با حضور در شرکت طراحی و ساخت هواپیما های سبک وزارت دفاع گفت: سر ریز فناوری‌های دفاعی را باید به بخش خصوصی وارد کرد و با بهره گیری از پیشرفت های […]


دکتر محسن رضایی فرمانده سپاه در دوران دفاع مقدس و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قو به مناسبت گرامی داشت ایام دفاع مقدس با حضور در شرکت طراحی و ساخت هواپیما های سبک وزارت دفاع گفت: سر ریز فناوری‌های دفاعی را باید به بخش خصوصی وارد کرد و با بهره گیری از پیشرفت های صنعت دفاعی خلا های موجود در حوزه غیر دفاعی را برطرف نمودمنبع