رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران به همراه جمعی از معاونان، مدیران و کارکنان این سازمان با حضوری گسترده در راهپیمایی حماسی و انقلابی ۲۲ بهمن، ، بیعت مجدد خویش با آرمان‌های نظام و رهبری را به نمایش گذاشتند

رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران به همراه جمعی از معاونان، مدیران و کارکنان این سازمان با حضوری گسترده در راهپیمایی حماسی و انقلابی ۲۲ بهمن، ، بیعت مجدد خویش با آرمان‌های نظام و رهبری را به نمایش گذاشتند

  • منبع خبر : روابط عمومی بازرسی شهرداری تهران