سیستان و بلوچستان سرپرست طرح سیستان سازمان حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان گفت: به منظور حمایت از تختک نشینان تالاب هامون یک طرح بین المللی مشترک میان سازمان حفاظت محیط زیست کشور و دفتر توسعه ملل متحد در ایران منعقد شده است.

به گزارش پناه مردم نیوز- فلسفلی در بازدید از تختک نشینان تالاب هامون افزود: اتحادیه اروپا از این طرح حمایت خواهد کرد و فعالیت این طرح از سال۹۹ آغاز شده است و به مدت ۵سال ادامه دارد.

وی با بیان این که تا پایان سال۱۴۰۰ قرار است اقدامات گسترده ای برای حمایت و احیای زیست بومهای تالاب هامون در این منطقه انجام شود گفت: یکی از اهداف اصلی این طرح تامین اقلام مورد نیاز و ضروری دامداران به منظور حفظ و حمایت از گاو اصیل سیستانی در تالاب هامون است.

در حال حاضر به مردم این منطقه ۸۰ تانکر آب، ۱۰ پنل خورشیدی، ۲۰۰ لیتر سم خطی و دیگر اقلام بهداشتی تعلق گرفته است.

سرگزی مدیر دامپزشکی زابل هم گفت: گاو اصیل سیستانی بهترین نژاد دامی در این منطقه است که هم به لحاظ سازگاری با شرایط محیط و هم به لحاظ تامین گوشت و مقاوم بودن در برابر بیماریها، می تواند به عنوان بهترین گزینه برای دامداری و دامپروری باشد.

تختک نشینان به مردمی گفته می شود که در حاشیه دریاچه خشک شده هامون زندگی می‌کنند و شغل اصلی آنها دامداری است.