دوکودک پاکستانی بطوری عجیب در هنگام غروب آفتاب فلج می شوند وپس از طلوع آفتاب مجددا به زندگی عادی برمی گردند

-به تازگی شهروند خبرنگار نشریه  حکایت از یک موضوع عجیب که برای یکی از شهروندان پاکستانی رخ داده است می دهدمبنی بر این خبر که دوکودک پاکستانی با غروب خورشید فلج می شوند که موضوعی عجیب است که پدر این دوکودک پاکستانی می گوید که این امر حاصل ازدواج فامیلی بوده است وپزشکان پاکستانی آزمایشهای مختلفی را روی این دوکودک انجام داده اند تا ریشه ژنتیکی این مشکل را پیدا نمایند.

  • منبع خبر : خبرگزاری العالم