پرده دری پروفسور امین از ماجرای قتلهای سیاسی ساواک

به گزارش نشریه پناه مردم روفسور سید حسن امین,فیلسوف ,حقوقدان,شاعر وادیب ,طی یادداشتی به دفتر نشریه از ماجرای قتلهای سیاسی ساواک پرده برداشت

چند مامور ساواک در ۲۹ فروردین چهل سال قبل ۹ نفر زندانی سیاسی را در روز روشن با شلیک مسلسل کشتند.یک تن از اینها احمد جلیل افشار نام داشت که من در مقام قاضی دادگستری وقتی او در زندان اراک با اعتراض به شرایط زندان اعتصاب کرده بود، از او دفاع کردم.  تفصیل داستان را در کتاب تاریخ حقوق ایران نوشته ام.

پاینده ایران

  • نویسنده : خبرنگار-مهدی کیان
  • منبع خبر : نشریه پناه مردم