چهارصد و بیست و پنجمین شماره خط‌‌حزب‌الله با عنوان «فرمانده رزمندگان بدون مرز»‌ منتشر‌‌‌‌ شد. شهید‌القدس «حاج قاسم سلیمانی» چگونه جبهه مقاومت علیه صهیونیسم و استکبار‌ جهانی را احیا کرد؟ پرسشی است که گزارش‌هفته این شماره خط‌ حزب‌الله به آن پاسخ داده است. «‌زن ایرانی، پیشگام پیشرفت و دانایی»‌ به این پرسش، پاسخ داده است […]


* چهارصد و بیست و پنجمین شماره خط‌‌حزب‌الله با عنوان «فرمانده رزمندگان بدون مرز»‌ منتشر‌‌‌‌ شد.

* شهید‌القدس «حاج قاسم سلیمانی» چگونه جبهه مقاومت علیه صهیونیسم و استکبار‌ جهانی را احیا کرد؟ پرسشی است که گزارش‌هفته این شماره خط‌ حزب‌الله به آن پاسخ داده است.

* «‌زن ایرانی، پیشگام پیشرفت و دانایی»‌ به این پرسش، پاسخ داده است که چرا دختران و زنان ایرانی، تجربه شکست‌خورده زن در جامعه غربی‌ را نمی‌پذیرند.

* شماره‌ این هفته خط‌ حزب‌الله به روح مطهر شهید مدافع حرم، سردار سید رضی موسوی تقدیم می‌شود.منبع