مرداد ۱۴۰۱ به مناسبت روز صنعت دفاعی نمایشگاهی با شعار “پدافند هوایی در تعامل با جنگ الکترونیک و تحت سیستم شبکه یکپارچه فرماندهی” برگزار شد هدف از برگزاری این نمایشگاه ترسیم و تجمیع پیشرفت های صنعت دفاعی در حوزه پدافند به صورت یک جا بود.در ارزیابی راهبرد های تهاجم احتمالی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران […]


مرداد ۱۴۰۱ به مناسبت روز صنعت دفاعی نمایشگاهی با شعار “پدافند هوایی در تعامل با جنگ الکترونیک و تحت سیستم شبکه یکپارچه فرماندهی” برگزار شد هدف از برگزاری این نمایشگاه ترسیم و تجمیع پیشرفت های صنعت دفاعی در حوزه پدافند به صورت یک جا بود.
در ارزیابی راهبرد های تهاجم احتمالی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران ، تسخیر آسمان از اولویت بالاتری برخوردار است. این راهبرد دشمن با هدف جلوگیری از هر گونه ابتکار عمل و بهره گیری از تجهیزات مختلف دفاعی و دیکته کردن تاکتیک های صحنه نبرد است . اقدامات افندی در زمان جنگ احتمالی به مقاومت اولیه و پدافند مستحکم ساعات اولیه نبرد بستگی فراوان خواهد داشت و پس از دفع حمله اول احتمالی دشمن و عبور از این مرحله، امکان استفاده از انواع سامانه افندی فراهم خواهد شد. دشمنان با آگاهی قبلی از توانمندی دفاعی کشور تمرکز خودشان را بر برتری هوایی گذاشته بودند.
در الگوی جنگ و دکترین دفاعی کشورها در گذشته، جنگ، تحت یک شبکه یکپارچه و ترکیبی، یک مزیت برتری ساز برای کشورها بود؛ قابلیت و توانایی تعامل و هم افزایی و ارتباطات فی ما بین انواع نیروهای زمینی هوایی و دریایی یک کشور و یا چند کشور با یکدیگر در یک عملیات که عملیات مرکب و مشترک گفته می شود یک مزیت بود، اما امروز جنگ و نبرد های تحت شبکه یکپارچه یک الزام قطعی است و اگر کشوری توانایی آن را نداشته باشد و یا نتواند آن را احراز کند محکوم به شکست یا تحمل هزینه های سنگین در نبرد است . لذا دشمنان سرمایه‌گذاری هنگفتی برای برتری هوایی و تثبیت آن پی گیری می کردند از این رو پیشرفت های پدافندی جمهوری اسلامی ایران به شدت آنها را نگران می کند. صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران در حوزه پدافند هوایی و جنگ الکترونیک دستاوردهای خیلی خوبی از حیث تنوع در لایه های مختلف و تعداد سامانه ها و موشک های درگیر داشته است .
در سال‌های پیشین در نمایشگاه صنعت دفاعی در حوزه سیستم های فرماندهی، سامانه های پدافندی اعم از سامانه های توپخانه ای و سامانه های موشکی بر اساس حوزه عمل و قابلیت آن ها در کنار هم قرار داده شده بودند ولی در نمایشگاه سال ۱۴۰۱ برای نخستین بار نمایش مجموعه پدافندی، آفندی، موشک ها و سیستم شبکه محور فرماندهی درکنار یکدیگر به نمایشگاه درامدند که در در عمل به شناخت بیشتر و عمیق تر نیروهای مسلح از قابلیت های ایجاد شده و هم چنین نیاز های آینده کمک کرد.
این نمایشگاه مورد استقبال بی سابقه و شگفتی سران سه قوه کشور ، معاونین رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت . همه سامانه های پدافند هوایی که شامل سامانه های شناسایی، درگیری سرد، اخلال کننده ها و درگیری گرم با توجه به محدوده عملیاتشان کنار هم قرار گرفتند و تصویری خوب از سامانه یکپارچه پدافند هوایی کشور در شبکه یکپارچه فرماندهی ارائه شد.
این نمایشگاه دارای یک‌ نتیجه مهم بود و‌آن اینکه جمهوری اسلامی ایران خود را برای انواع جنگ ها و تهدیدات مهیا نموده است. بر این اساس تهدیدات متوهماته اخیر دشمن منطقه ای جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حمله به زیرساخت ها و تاسیسات مهم کشور سخنی بی اساس است و با نمایش این تجهیزات، انواع و اقسام رادارهای کشف و شناسایی و سامانه های پدافند هوایی، آسمان ایران به گونه ای نیست که به راحتی  قابل نفوذ باشد.
پیام این رویداد که کم تر به آن پرداخته شده است بی اثر سازی و خلع سلاح سازی راهبردی دشمنان در کنار پیشرفت و خوداتکایی در صنعت دفاعی به ویژه در طراحی ، ساخت و تولید سامانه های دفاعی است که از نظر امنیتی بسیار حائز اهمیت است .سامانه های بومی به جهت اطمینان از تولید در داخل غیر قابل اخلال از نوع خرابکاری، شنود و هم چنین توانای بالای رمز و جنگ الکترونیک را دارا هستند و این کار دشمنان را بسیار دشوار می کند .
 منبع