معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: خلیج‌فارس بزرگترین گذرگاه انتقال انرژی جهان است و بیش از ۳۰ درصد انرژی جهان از تنگه هرمز عبور می‌کند. منبع


معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: خلیج‌فارس بزرگترین گذرگاه انتقال انرژی جهان است و بیش از ۳۰ درصد انرژی جهان از تنگه هرمز عبور می‌کند.منبع