به گزارش مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این سامانه به‌منظور تسهیل پاسخگویی به شکایات، درخواست‌ها و پیشنهادات مردمی راه‌اندازی شده است.   در این سامانه در سه سطح استانی، ستادی و سازمان‌های تابعه فرآیند رسیدگی به درخواست‌های مردمی مورد پیگیری قرار می‌گیرد.   با رونمایی سامانه جدید وزارت تعاون، […]به گزارش مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این سامانه به‌منظور تسهیل پاسخگویی به شکایات، درخواست‌ها و پیشنهادات مردمی راه‌اندازی شده است.

 

در این سامانه در سه سطح استانی، ستادی و سازمان‌های تابعه فرآیند رسیدگی به درخواست‌های مردمی مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

 

با رونمایی سامانه جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همسو با اهداف دولت مردمی سیزدهم و تأکیدات ریاست‌جمهوری، سرعت پاسخ به مطالبات مردم تسریع می‌یابد.منبع