آیت الله العظمی علوی گرگانی: دریافت سود وام ۱ میلیونی دولت شرعا جایز نیست

آیت الله العظمی علوی گرگانی: دریافت سود وام ۱ میلیونی دولت شرعا جایز نیست