مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: بیش از ۳۱۹ هزار نفر از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته و ۱۱۳ هزار نفر از داوطلبان آزمون نیمه متمركز دکتری تخصصی ۱۴۰۳ کارت ورود به جلسه آزمون را دریافت کرده‌اند. منبع
مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: بیش از ۳۱۹ هزار نفر از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته و ۱۱۳ هزار نفر از داوطلبان آزمون نیمه متمركز دکتری تخصصی ۱۴۰۳ کارت ورود به جلسه آزمون را دریافت کرده‌اند.منبع