سارقان در حین فرار از چنگال مامورین و در پی تیراندازی مامورین زبده اطلاعات خودرو از مسیر منحرف شد

پرسنل معاونت اطلاعات کلانتری ۱۳۷ نصر در یک تعقیب وگریز طولانی و یک عملیات اطلاعاتی یک باند سارقان منزل حرفه ای را شناسایی نمودند و بعد از فرار متهمین از چنگال مامورین طی یک تعقیب و گریز طولانی و تیراندازی متقابل پلیس وسارقان تعداد سه نفر از سارقان در خیابان خزانه بخارایی در حین فرار از چنگال مامورین و در پی تیراندازی مامورین زبده اطلاعات کلانتری ۱۳۷نصر خودرو از مسیر منحرف شده و پس از برخورد به گاردریل وسط خیابان واژگون شده واز حرکت بازایستد ودر پی فرار مامورین موفق به دستگیری سه نفر از سارقین می گردند.

خبرهای تازه را از سایت پناه مردم بخوانید.