دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس از دستگیری آدم‌ربا و شهادت یک همیار پلیس در درگیری مسلحانه با آدم ربا خبر داد منبع
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس از دستگیری آدم‌ربا و شهادت یک همیار پلیس در درگیری مسلحانه با آدم ربا خبر دادمنبع