دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سید مصطفی مشهدی برگزار می شود. عنوان: ساخت افزایشی آلیاژ آنتروپی بالا CoCrFeMnNi به صورت درجا به روش رسوب گذاری مستقیم لیزر استادان راهنما: آقای دکترعلی شمسی پور و آقای دکتر سیدمسعود برکت زمان: دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ساعت ۱۱:۰۰ مکان : اتاق شورا واقع در طبقه ی سوم دانشکده مهندسی […]News_Image
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سید مصطفی مشهدی برگزار می شود.
عنوان: ساخت افزایشی آلیاژ آنتروپی بالا CoCrFeMnNi به صورت درجا به روش رسوب گذاری مستقیم لیزر
استادان راهنما: آقای دکترعلی شمسی پور و آقای دکتر سیدمسعود برکت
زمان: دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ساعت ۱۱:۰۰
مکان : اتاق شورا واقع در طبقه ی سوم دانشکده مهندسی مواد و متالورژیمنبع