به گزارش خبرنگار مهر، قیمت دلار اسکناس در بازار مبادله ارز و طلا به ۴۱,۷۵۹ تومان رسیده و دلار حواله نیز ۳۶,۳۱۲ تومان قیمت گذاری شد. این در حالی است که قیمت ارز در بازار آزاد با رقمی نزدیک به ۵۴ هزار تومان به فروش می‌رسد. امروز بانک مرکزی مجوز فروش ارز با کار ملی […]به گزارش خبرنگار مهر، قیمت دلار اسکناس در بازار مبادله ارز و طلا به ۴۱,۷۵۹ تومان رسیده و دلار حواله نیز ۳۶,۳۱۲ تومان قیمت گذاری شد.

این در حالی است که قیمت ارز در بازار آزاد با رقمی نزدیک به ۵۴ هزار تومان به فروش می‌رسد.

امروز بانک مرکزی مجوز فروش ارز با کار ملی را که مدتی متوقف شده بود دوباره از سر گرفت.منبع