سردار سرتیپ دوم پاسدار سید حمزه قلندری معاون امور بین الملل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در چارچوب روابط و همکاری های دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس و اجرای یادداشت تفاهم همکاری های نظامی دو کشور به بلاروس سفر کرد. منبع


سردار سرتیپ دوم پاسدار سید حمزه قلندری معاون امور بین الملل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در چارچوب روابط و همکاری های دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس و اجرای یادداشت تفاهم همکاری های نظامی دو کشور به بلاروس سفر کرد.منبع