رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح در دیدار رئیس دفتر سیاسی حماس گفت: اگر آمریکایی‌ها به رژیم صهیونیستی کمک نکرده بودند یقیناً تا الان فروپاشی رژیم صهیونیستی اتفاق افتاده بود. منبع


رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح در دیدار رئیس دفتر سیاسی حماس گفت: اگر آمریکایی‌ها به رژیم صهیونیستی کمک نکرده بودند یقیناً تا الان فروپاشی رژیم صهیونیستی اتفاق افتاده بود.منبع