تهران – ایرنا – رییس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه رسوخ معماری غربی و طراحی بدون ریشه هویتی برای شهر بسیار دردآور است، افزود: تلاش کردیم تا بتوانیم هویت از دست رفته شهر را برگردانیم، از این رو با تدوین آیین نامه‌ای، ساخت نماها و معماری تقلیدی را ممنوع کردیم. منبع
تهران – ایرنا – رییس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه رسوخ معماری غربی و طراحی بدون ریشه هویتی برای شهر بسیار دردآور است، افزود: تلاش کردیم تا بتوانیم هویت از دست رفته شهر را برگردانیم، از این رو با تدوین آیین نامه‌ای، ساخت نماها و معماری تقلیدی را ممنوع کردیم.منبع