تهران- ایرنا- رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در پیامی با تسلیت درگذشت «میرزا ملا احمداف» ایران‌شناس و رئیس پیشین انجمن دوستی تاجیکستان و ایران گفت: آن مرحوم سفیر دوستی و یگانگی دو کشور بود که در ایران هم عزت و حرمت خاصی داشت. منبع
تهران- ایرنا- رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در پیامی با تسلیت درگذشت «میرزا ملا احمداف» ایران‌شناس و رئیس پیشین انجمن دوستی تاجیکستان و ایران گفت: آن مرحوم سفیر دوستی و یگانگی دو کشور بود که در ایران هم عزت و حرمت خاصی داشت.منبع