تماس با ما واحد ارتباطات مردمی: تهران، خیابان کریمخان زنــد خیابان استاد نجات الهی (ویلا)، کوچه شهید امانی واحد ارتباطات مردمی تلفن های مستقیم روابط عمومی : (۰۲۱) – ۴۲۱۶۳ منبعتماس با ما

واحد ارتباطات مردمی: تهران، خیابان کریمخان زنــد خیابان استاد نجات الهی (ویلا)، کوچه شهید امانی واحد ارتباطات مردمی

تلفن های مستقیم روابط عمومی :
(۰۲۱) – ۴۲۱۶۳منبع