تهران- ایرنا- مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اظهار کرد: حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان کالا تعیین تکلیف شده که رشد ۵۰۰ درصدی را نشان می‌دهد. منبع
تهران- ایرنا- مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اظهار کرد: حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان کالا تعیین تکلیف شده که رشد ۵۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.منبع