مردم از زحمات پرسنل شهرداری منطقه۱۶قدردانی کردند

به گزارش نشریه پناه مردم مردم وکسبه ساکن در محدوده محله شوش طی تماس با دفتر نشریه اذعان داشتند که در محدوده خیابان مرسلی در ساعات پایانی شب رانندگان کامیونتهای جمع آوری خاک ونخاله به دلیل اینکه موقعیت خیابان مرسلی واقع در محدوده محله شوش خلوت وتاریک بوده فضارا برای تخلقف رانندگان بی ملاحظه ومتخلف وبی توجه به حقوق سایرین مهیانموده است که اقدام به تخلیه بار خاک ونخاله خود دراین خیابان می نمایندواین اقدام مخاطره انگیز سبب تصادفات فراوان وایجاد مشکلات زیاد برای مردم محله وکسبه شده است.ولذا مردم از پرسنل شهرداری خواسته اند که نسبت به رفع این مشکل اقدام نمایند وپرسنل خدوم شرکت شهربان وحریمبان شهرداری به همراه شهردارشب منطقه ۱۶ جناب مهندس شکاری نسبت به مرتفع سازی به موقع این معضل مهم درمحدوده اقدام نموده اند ومردم از زحمات این عزیزان تشکر فراوان نموده اند

  • نویسنده : خبرنگار-مهدی کیان
  • منبع خبر : نشریه پناه مردم