در راستای ایجاد اخلال در اجرای پروژه احداث جاده محور ایرانشهر به خاش، دادستان عمومی و انقلاب ایرانشهر به همراه تعدادی از همکاران قضایی و عوامل انتظامی شخصا در محل پروژه حاضر مشکل پیش آمده را بررسی و دستورات لازم را صادر کرد. منبع
در راستای ایجاد اخلال در اجرای پروژه احداث جاده محور ایرانشهر به خاش، دادستان عمومی و انقلاب ایرانشهر به همراه تعدادی از همکاران قضایی و عوامل انتظامی شخصا در محل پروژه حاضر مشکل پیش آمده را بررسی و دستورات لازم را صادر کرد.منبع