ریس مرکز وکلا اعلام کردکه مرکز وکلا در اعلام نتایج مسئولیتی ندارد

خبرنگار-مهدی کیان:با توجه به اینکه نوبت دوم آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه بطور فوق العاده وودر 18 اسفند برگزارشدمسئولین سازمان سنجش بدوا مدعی شدند که نتایج آزمون پس از 60روز کاری اعلام خواهد شد وپس از اتمام 60 روز مجددا مدعی شدند تا دهه اول خرداد اعلام خواهد شد که متاسفانه بعداز گذشت حدود 4ماه از برگزاری آزمون وعدم اعلام نتیجه بر آن شدیم تا موضوع را با رییس مرکز وکلا جناب آقای عبدلیان پور در میان بگذاریم که ایشان در پاسخ گفتند:مجری آزمون سازمان سنجش است و‌فرآیند آزمون نیز توسط سازمان سنجش آموزش کشور انجام ونتیجه نیز در اختیار سازمان سنجش می باشد لذا مانندهمیشه سازمان سنجش نتایج رااعلام می کند. اینجانب نیز منتظر اعلام نتایج توسط سازمان سنجش هستم مرکز وکلا هیچگونه دخالتی در برگزاری واعلام نتایج آزمون وکالت ندارد.

  • منبع خبر : مرکز وکلا