معاون توسعه سرمایه اجتماعی سازمان امور اجتماعی اعلام کرد: به منظور سیاستگذاری و اجرای وظایف قانونی در حوزه کاهش فقر، سازمان امور اجتماعی و کمیته امداد امام خمینی پروژه پایش فقر را اجرایی می کنند .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ محمدصادق کریمی کیا با اعلام این مطلب گفت : سازمان امور اجتماعی آمادگی دارد روند اجرایی طرح پایش فقر و شناسایی نیازمندان را با همکاری مرکز پایش فقر و شناسایی نیازمندان کمیته امداد به انجام برساند.

وی گفت: موفقیت در اجرای این طرح و نتایج آن ، می تواند اصلی ترین و نظامند ترین داده جهت تصمیم گیری و سیاستگذاری کاهش فقر در جامعه می باشد.

کریمی کیا افزود: اولین گام در برنامه ریزی، اطلاع دقیق بر اساس اطلاعات و آمار متقن و بدون خطا ست 

کریمی کیا با اعلام راه اندازی سامانه ای بدین منظور گفت: برای راه اندازی سامانه پایش فقر از گزارش های جهانی در این خصوص و تجربه کشورهای مختلف درباره روش های کمک رسانی استفاده شده است. 

معاون سازمان امور اجتماعی خاطر نشان کرد : فقر با مفاهیم امنیت ، عدالت ، صنعت و سلامت ارتباط مستقیم دارد.

وی گفت: سازمان های سیاست گذار کشور باید به این باور برشند که فقر با اعتماد عمومی مرتبط است و لازم است ضعفهای استراتژیک در فقر زدایی برطرف شود.

وی بر ضرورت تشکیل بانکهای اطلاعات نیازمندان از سوی نهادهای حمایتی و تجمیع آنها تاکید کرد و گفت : سازمان امور اجتماعی وشورای اجتماعی کشوربرای هرگونه همکاری در خصوص عملیاتی نمودن برنامه پایش فقر آمادگی لازم را دارد.

کریمی کیا تصریح کرد: در اجرای طرح پایش فقر که با هدف جمع آوری ,پایش و رصد پایگاههای داده های متولیان حمایتی نیازمندان اجرا می شود از داده های وزارت تعاون رفاه اجتماعی ,سازمان بهزیستی و موسسات خیریه و دیگر نهاد های متولی استفاده خواهد شد. 

این گزارش می افزاید : در نشستی که بدین منظور در محل وزارت کشور برگزار گردید ، باغبانی رییس مرکز پایش فقر و شناسایی نیازمندان کمیته امداد امام خمینی (ره) با تاکید بر لزوم اجرای برنامه پایش فقر گفت : با وجود گستردگی کمیته امداد در سطح کشور، استانداردها و داده های خط فقر انفرادی و خانوادگی، حداقل سبد غذایی ، جمعیت دهکهای تحت پوشش و خانوارهای نیازمند به پوشش استخراج شده است .

  • نویسنده : خبرنگار-مهدی کیان
  • منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور