هیات عالی نظارت در ادامه رسیدگی به موارد مغایرت بودجه سال ۱۴۰۳ در جلسه امروز خود که به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد،با بررسی بند ث تبصره 8 قانون بودجه ۱۴۰۳ اعلام کرد، شرکتهای مباشر خرید گندم توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می شوند

خبرنگار-مرجان یارمحمدی:در جلسه هیأت عالی نظارت صورت گرفت:سازمان برنامه و بودجه مکلف است اعتبار مورد نیاز برای خرید گندم مازاد تولیدی کشاورزان داخل کشور را به قیمت نهایی مصوب شورای سیاست گذاری حداکثر در شش ماهه اول سال 1403 تخصیص و پرداخت نماید.

گفتنی است:هیات عالی نظارت در ادامه رسیدگی به موارد مغایرت بودجه سال ۱۴۰۳ در جلسه امروز خود که به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد،با بررسی بند ث تبصره 8 قانون بودجه ۱۴۰۳ اعلام کرد، شرکتهای مباشر خرید گندم توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین میشوند. اصناف و صنایع نان حجیم و غیر حجیم مجازند گندم مورد نیاز خود را با اولویت سازوکار کشت قراردادی از کشاورزان با نرخ توافقی خریداری نمایند و در صورت کسری تأمین گندم مورد نیاز این مجموعه ها از طریق کشت قراردادی، شرکتهای مباشر خرید تضمینی گندم مجازند، پس از ثبت سفارش مابقی گندم مورد نیاز صنف و صنعت در سامانه ای که توسط وزارت جهاد کشاورزی ایجاد می گردد، نسبت به فروش گندم اقدام نمایند.

بنابراین گزارش وزارت جهاد کشاورزی مکلف است از ابتدای سال ۱٤۰۳ به صورت ماهانه و منظم گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون کشاورزی، آب منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

  • منبع خبر : هیات عالی نظارت