بنا به گزارش منابع این نشریه دیشب ودر ساعات پایانی مورخ ۳۰ فروردین سال جاری یک خودروی سواری که در خیابان بعثت سرعت زیادی داشت در اثر عدم مهارت در کنترل خودرو به موانع ترافیکی وگاردریل خیابان بعثت برخورد شدیدی داشته و واژگون می شود و این سانحه سبب بسته شدن خیابان بعثت تا مدتی […]

بنا به گزارش منابع این نشریه دیشب ودر ساعات پایانی مورخ ۳۰ فروردین سال جاری یک خودروی سواری که در خیابان بعثت سرعت زیادی داشت در اثر عدم مهارت در کنترل خودرو به موانع ترافیکی وگاردریل خیابان بعثت برخورد شدیدی داشته و واژگون می شود و این سانحه سبب بسته شدن خیابان بعثت تا مدتی می شود که در این سانحه با ورود نیروهای شهربان شب ناحیه ۶ منطقه ۱۶ و ۱۳۷ محدوده امن شده وپس از عملیات امدادرسانی خیابان رفع مسدودی می شود.

خوشبختانه در این سانحه سرنشینان خودرو آسیب جدی نداشتند

سرعت زیاد خودرو حادثه ساز شد